Mluvíme otevřeně o lidské sexualitě

O projektu

Mentoři

Markéta Zika Koppová

Terapeutka a lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů

Po ergoterapeutické praxi se vzdělávala v oblasti pedagogiky, psychologie, tantry, masáží a různých dotykových terapií. Na základě kalifornského výcviku Sexological bodywork poskytuje ve své praxi, možnost rozvoje osobnosti v oblasti milostného života pro ženy, muže i páry. Ke zkvalitnění intimního života svých klientek a klientů využívá moderní přístup v podobě konzultací, výuky práce s tělem, efektivních sebeprožitkových technik a koučování domácí praxe.

Vladana Augstenová

Sexuální asistentka pro znevýhodněné lidi a sexologický bodyworker

Je průvodkyně v oblasti sexuality, intimity a osobního rozvoje, kvalifikovaná Sexualní asistentka pro handicapované lidi a seniory, a Certifikovaný Sexologický Bodyworker.

Šárka Simonidesová

Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodrigues

Šárka Simonidesová je certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodrigues. Šárka byla přímou studentkou Dinah Rodrigues, která jako jediná na světě může certifikát vydávat. Je jednou z mála certifikovaných lektorek Hormonální jógy pro muže, ženy i diabetiky.

Terezie Dubinová

Lektorka, autorka knih, astroterapeutka

Vystudovala kulturologii a hebraistiku, věnuje se tematice ženské spirituality, židovské spirituality, spirituality nového paradigmatu. Autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes a Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti. Miluje Středozemní moře, Slunce, teplo, svoji rodinu a svoji kočku.

O projektu

Lidská sexualita
jako otevřené téma

Už dlouho jsem si uvědomovala, že v tom, co vidíme kolem sebe je mnohem víc, nežli jsme si mnozí ochotni připustit. Šlo mi prvotně o vztahy a sexualitu, které jsou vzájemně propojeny. Moje zvídavá mysl se nehodlala smířit jen s jakousi fádní a monotónní realitou. Existují sexuální prožitky, které dokáží otevřít další rozměr života a tak posunout vnímání celého těla na duchovnější úroveň? Kolik toho můžeme změnit, pokud si svou vlastní sexualitu uvědomíme a prožijeme? Jak sexualitu zahrnout do zdravé výchovy dětí a dospívajících? Odpověď na tyto otázky a na mnohé další jsem hledala s pestrou paletou odborníků, lektorů, certifikovaných terapeutů a lékařů. Dodnes mi jejich neobyčejné příběhy zní v uších a domnívám se, že jsem narazila na zlatou žílu pochopení podstaty lidského života.

Více